Těžkou práci nechte na nás! Naším zaměřením jsou elektromontáže bezpečnostních a slaboproudých technologií.

Naše činnost

Zabezpečovací signalizace

Existuje mnoho různých typů elektronických zabezpečovacích systémů, které se mohou použít v různých typech budov a prostorů, včetně kancelářských budov, velkých otevřených prostorech, venkovních oblastech okolo budov, menších firemních prostorách a také v bytových jednotkách. Společným cílem těchto systémů je zabránit nežádoucím osobám nebo předmětům vstup do zabezpečených prostor. Vylepšením zabezpečovacího systému o další technologie, jako jsou požární hlásiče, kamerový systém nebo dálkové ovládání vrat, lze zabezpečení ještě zvýšit.

Elektronické požární systémy

Kouř sice ukazuje na přítomnost ohně, ale nebezpečné plyny, jako je oxid uhelnatý a inertní plyny, nelze vidět ani cítit. Je důležité si uvědomit riziko požáru a zajistit si bezpečnost svého domova instalací elektronické požární signalizace. Tímto způsobem ochráníte svůj majetek a zdraví a zamezíte zničení vašeho domova. Vytvoření standardů kvality a spolehlivosti protipožárních řešení chrání nejen osobu, ale i majetek. Zabezpečení systémů, které ochraňují zdraví a životy, je nejcennější investicí, kterou lze do budov vložit. Tyto systémy poskytují nepřetržitou ochranu majetku 24 hodin denně. Naše společnost poskytuje aktivní ochranu proti požáru prostřednictvím instalace elektronických protipožárních systémů (EPS). Tyto systémy slouží k rychlé detekci požáru, což umožňuje zabránit jakémukoli ohrožení zdraví nebo života osob a minimalizovat škody na majetku.

Dorozumívací zařízení

Lékařské dorozumívací systémy jsou obvykle využívány v nemocničních lůžkových odděleních, domovech pro seniory a podobných zařízeních, kde umožňují pacientům trvalý hovorový, vizuální a zvukový kontakt s personálem a umožňují také interní komunikaci a připojení k centrální telefonní síti. Tyto systémy patří mezi komunikační a signalizační sítě a jsou tvořeny modulárními prvky, které nabízejí širokou škálu ovládacích prvků a zařízení.

Kamerové systémy

Na zabezpečení objektu a monitorování situace se v současnosti využívají moderní kamerové systémy CCTV. Tyto systémy umožňují snadné dopadení zločince, jak často dokazují případy, kdy bylo díky nim odhaleno pachatelství. V případě krádeže majetku není nutné být zkušeným detektivem, aby se daly použít záznamy k nalezení viníka. Kamerový systém dokáže spolehlivě zaznamenat všechny důležité události.

Evakuační rozhlas

Pro instalaci evakuačního rozhlasu je nezbytné splnit přísné požadavky definované mezinárodní normou EN 60849. Evakuační rozhlas je však důležitý nejen pro běžné informování, ale také pro nouzové situace, jako jsou živelné katastrofy, teroristické útoky nebo havárie. V těchto případech hlasové instrukce pomáhají lidem zachránit životy a minimalizovat zranění. Evakuační rozhlas se využívá především v prostorách s vysokou koncentrací lidí, jako jsou nákupní centra, podniky, nádraží, letiště, hotely, stadiony nebo zábavní parky. Po přijetí poplachového signálu se evakuační rozhlas automaticky spustí a začne vysílat konkrétní evakuační hlášení bez nutnosti zásahu obsluhy.

Strukturovaná kabeláž

V dnešní době se nejčastěji používá strukturovaná kabeláž pro přenos slaboproudých signálů v budovách nebo souborech budov. Tento typ kabeláže umožňuje použití jednoho druhu kabelu, a to kroucené dvoulinky, pro distribuci různých typů slaboproudých signálů, jako jsou přenos dat, hlasu, videa, CTV, CCTV, EZS, EPS, STA, ACS, měření a regulace. Díky tomu lze použít jednotnou technologii pro instalace o velikosti od několika jednotek až po několik tisíc přípojných míst. Tento systém je tedy velmi flexibilní a vhodný pro mnoho různých aplikací.

Reference

2019

DS Napajedla – Elektrická požární signalizace

Městská policie Otrokovice – komplet slaboproudé rozvody

Lázně Leopoldov – přístupový systém

2020

Domov pro seniory Buchlovice – Systém sestra-klient

Krajská nemocnice Tomáše Bati – budova č.8, č.9

Hadromat s.r.o. – kamerové systémy v obchodních prodejnách

Domov pro seniory Napajedla – Systém sestra-klient

2021

Bývalá kasárna UH – elektrická požární signalizace

Domov pro seniory Lukov – komplet slaboproudé systémy

Krajská nemocnice Tomáše Bati – školka, budova č.26 ředitelství  – komplet slaboproudé systémy

Kamerový systém obec Březnice

Kamerové systémy , prodejny celá ČR – Veselá Veverka

Kamerový systém ROMAX s.r.o.

Senior B Otrokovice – přeložení datových rozváděčů

Lázeňský dům Hubert – komplet slaboproudé systémy

ISŠ- COP Val. Mez. – komplet slaboproudé systémy

M+F KOVO s.r.o. – Elektrická zabezpečovací signalizace, kamerový systém

2022

Nemocnice Roudnice nad Labem – Elektrická požární signalizace a Evakuační rozhlas

Nová výjezdová základna záchranky v Otrokovicích – komplet slaboproudé systémy

Galerie Slováckého muzea – Elektrická požární signalizace

ZŠ Bílovice – Rozhlas a rozvody jednotného času

KOMA Modular s.r.o. – datové centrum, infrastruktura

SÚS Zlín – závorový a vjezdový systém

Víceúčelový dům Hradební – komplet slaboproudé systémy

Hamé Babice – Výměna svítidel

Uherskohradišťská nemocnice – systém kontroly vstupu

2023

Dětské centrum Mladcová – komplet slaboproudé systémy

Zdravotnická záchranná služba Zlínského kraje – nové operační středisko – komplet slaboproudé systémy

Palác elektra Ostrava – Elektrická požární signalizace

Krajská nemocnice Tomáše Bati – komplet slaboproudé systémy (školka, budova 23, budova 25, budova 6, budova 13)

Vsetínská nemocnice – Areálová optická infrastruktura

Armáda ČR – Hranice výstavba učebního bloku – komplet slaboproudé systémy

Aquapark Uherské Hradiště – rekonstrukce tobogánové věže – komplet slaboproudé systémy

Dětské centrum Mladcová – komplet slaboproudé systémy

E.G.D – Trafostanice Bahňák – komplet slaboproudé systémy

Městská nemocnice s poliklinikou Uherský Brod – Elektrická požární signalizace

Hlucká Tvrz – komplet slaboproudé systémy

Nemocnice Roudnice nad Labem – Elektrická požární signalizace a Evakuační rozhlas

Domov pro seniory Burešov – Elektrická požární signalizace a Evakuační rozhlas

Nemocnice Kyjov – Oční operační sály – Strukturovaná Kabeláž

Kulturní dům Březnice – Elektroinstalace

DS Napajedla – připojení na PCO HZS a dodávka protipožárního interiéru vrátnice

Vitar s.r.o. – Skladovací hala Tišnov – Elektrická požární signalizace

2024

Připravujeme

JASANEK s.r.o.

Polešovice 111
687 37 Polešovice

IČ: 08119694
DIČ: CZ08119694

tel.: +420 725 967 079
e-mail: info@jasanek.cz

Společnost je zapsaná u Krajského soudu v Brně pod spisovou značkou C 111981.